Nástupné Miesta

Košice - Parkovisko McDonald's

Miesto nástupu sa nachádza na parkovisku pred reštauráciou McDonald’s

Adresa: McDonald’s Plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 04011, Košice

Odporúčame:

  1. interactive connection Dostaviť sa aspoň 15 minút pred odjazdom
  2. html cleaner Skontrolovať či Vaša batožina spĺňa pravidlá
  3. Word to html Mať dostatočnú časovú rezervu po príchode do Budapešti
  4. replace text Uistiť sa, že kupujete transfer pre správny dátum
  5. gibberish Prečítať si naše obchodné podmienky

Budapešť Letisko - Terminal 2B

Nástupné miesto na letisku v Budapešti ( Terminál 2 ) sa nachádza na dolnom terminal parkingu.

Nástupné miesto nájdete následovne:

Opustite príletovú halu a vydajte svoju cesto smerom doľava. Ak spozorujete stánok s označením TAXI pokračujte smerom k tabulke TERMINAL PARKING, pokračujte chodníkom so strieškou až kým nespozorujete vozidlo s označením KOŠICETRANSFER

Odporúčame:

  1. interactive connection Dostaviť sa aspoň 15 minút pred odjazdom
  2. html cleaner Skontrolovať či Vaša batožina spĺňa pravidlá
  3. Word to html Mať dostatočnú časovú rezervu po príchode do Budapešti
  4. replace text Uistiť sa, že kupujete transfer pre správny dátum
  5. gibberish Prečítať si naše obchodné podmienky